Thay đổi hành vi và thói quen ăn uống thường ngày: Cứu cánh cho tình dục