trẻ chậm phát triển

Giới thiệu thang đo sự phát triển của trẻ phù hợp với độ tuổi

Thang đo sự phát triển của trẻ phù hợp với độ tuổi

Việc theo dõi sát quá trình phát triển về nhận thức và vận động giúp cha mẹ nhận biết sự thay đổi của con Theo bác sỹ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Nguyệt, bằng sự quan sát trong quá