tóc tết trái tim

Tự tạo 2 kiểu tóc xinh đẹp giúp bạn đi chơi mùng 2/9

Tóc tết hình rắn  Bạn lấy 2 lọn tóc từ 2 phía mang tai rồi bện 3 mỗi bên thật đều tay. Sau đó lấy lọn tóc giữa của bện tóc làm trụ rồi kéo hết đoạn tóc vừa tết