hình xăm

Đừng nên vội tin khi bị kết luận ung thư!

Đừng vội tin khi bị kết luận ung thư!

Các vết xăm mình có thể khiến kết quả chẩn đoán ung thư bị sai lệch Không có điều gì là tuyệt đối, đặc biệt là những chẩn đoán phức tạp như những trường hợp của các bệnh nhân ung