Cách xử trí nhanh để không có sẹo khi bỏng bô

Bất cẩn để bỏng bô xe máy: Cách xử trí nhanh để không có sẹo

Bỏng bô là việc thường gặp với bất cứ ai bất cẩn, không chú ý. Ngoài ra, nguyên nhân bỏng bô cũng có thể do diện tích của nhà quá chật, dẫn đến đi lại vướng đến ống xả khi