áp xe vùng cổ

Đừng bao giờ cố nuốt xương khi bị hóc!

Đừng cố nuốt xương khi bị hóc!

Nên gỡ xương cá ngay trên đĩa để tránh hóc xương Đừng ăn thức ăn nào khác để cố bắt chiếc xương phải trôi xuống. Trái ngược với quan niệm thông thường, một khi xương cá đã đi qua cổ