8 dấu hiệu cảnh báo bạn đang thiếu vitamin C trầm trọng